Wielkość i kształt pisma (liter) - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Wielkość i kształt pisma (liter)
Wielkość i kształt pisma (liter)

Symboliczna interpretacja wymiaru duże / małe.

"Duże" jest cechą męską. To również rozpychające się, zewnętrzne, niezgrabne, fasadowe, silne, dominujące i przytłaczające.

"Małe" jest nierozerwalnie związane z kobiecością ale to także skromne, niepozorne, podatne, delikatne, wewnętrzne, ukryte i nieśmiałe.

Jako pismo duże uważa się takie, które na poziomie wstęgi przekracza 4,5 - 5 mm, natomiast pismo małe - na poziomie wstęgi nie przekracza 2,5 mm.

Duże pismo znamionuje człowieka dynamicznego, który lubi być ważny, oznacza też zwykle większą namiętność, śmiałość, przebojowość. Może także wskazywać na przesadność, zadufanie i autorytarność.

Jeżeli pismo duże jest pochylone w lewą stronę może to sugerować, że autor rękopisu jest ostrożny w działaniu i egocentryczny (posiada jednocześnie cechy łączone z dużym pismem).

Pismo małe. W ten sposób piszą zwykle osoby skromne, niepewne siebie, introwertyczne i ostrożne. Zwykle są bardziej rozsądne, krytyczne i nieśmiałe. Potrafią znacznie lepiej koncentrować się na detalach i częściej interesują się techniką, architekturą czy matematyką.

Zmienna wielkość liter cechuje ludzi niespokojnych ale także z dużymi ambicjami i zakłóconą równowagą wewnętrzną.

Często piszą w ten sposób ludzie poszukujący, twórczy i utalentowani artystycznie.

Pismo większe na początku strony oznacza zwykle śmiałość i przebojowość na początku znajomości. Przy bliższym poznaniu człowiek tak piszący okazuje się skromniejszy i mniej zdecydowany.

Analogicznie interpretuje się pismo mniejsze na początku strony.

Kreślenie pierwszej litery większej od pozostałych interpretowana jest głównie jako chęć imponowania, robienia wrażenia na otoczeniu i skupiania uwagi otoczenia.

Pierwsza litera pisania oddzielnie to działanie po namyśle, być może z innym nastawieniem niż przy rozpoczynaniu działania.

Pismo szerokie jest typowe dla ludzi przebojowych i popędliwych. To również dynamiczne i optymistyczne nastawienie do życia, twórcze i zdecydowane działanie. Osoba tak pisząca posiada również szeroki gest i rozeznanie w życiu, chciałaby wpływać na szerokie audytorium.

Pismo wąskie to niechęć do wychylania się na zewnątrz, mały dynamizm, lęk przed działaniem i wewnętrzna niepewność.

Pismo szerokie na początku strony interpretowane jest jako zwiększony dynamizm, przebojowość i optymizm w działaniu, który zostaje poprzez doświadczenie życiowe poddany trudnej próbie. Człowiek tak piszący może żywo reagować na sugestie i pomysły, jednak po pewnym czasie staje się bardziej ostrożny i tłumi emocje.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści