USŁUGI GRAFOLOGICZNE - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
KORESPONDENCYJNE
USŁUGI GRAFOLOGICZNE
WYBIERZ ZAKRES USŁUGI:
USŁUGA KORESPONDENCYJNA


BADANIA PORÓWNAWCZE CECH PISMA RĘCZNEGO

(badanie grafologiczne dwóch lub więcej próbek pisma ręcznego (np. notatek, podpisów) celem potwierdzenia lub wykluczenia, że pochodzą od jednej i tej samej osoby)
USŁUGA KORESPONDENCYJNA


BADANIA PSYCHOGRAFOLOGICZNE CECH PISMA RĘCZNEGO

(badanie grafologiczne próbki pisma ręcznego (np. notatka, życiorys, sam podpis) celem ujawnienia cech osobniczych autora rękopisu pozostawiających ślad w piśmie ręcznym)
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści