Teoria projekcji przy badaniu pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Teoria projekcji przy badaniu pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Teoria projekcji w grafologii

Wielu psychografologów w swoich opracowaniach z zakresu metodologii badania pisma powołuje się na tzw. metody projekcyjne, chociaż nie zawsze używają tej nazwy. Opinie na temat przydatności tych metod są zróżnicowane, od skrajnie krytycznych - do mówiących o dużej niezawodności. Ja myślę, iż duży wpływ na efektywność badania tą metodą ma osobowość osoby przeprowadzającej badanie, jej wiedza, doświadczenie życiowe, oraz umiejętność kontroli i rozróżniania emocji własnych. Jedno pozostaje bezsprzeczne, jest to metoda badawcza bardzo subiektywna, przez co jej wartość musi budzić wiele zastrzeżeń.

Nie chcę w tym miejscu odrzucać ani też propagować wątpliwej metody badawczej. Chciałbym jedynie wyjaśnić genezę tej metody, oraz czym jest badanie projekcyjne, pozostawiając czytelnikowi swobodę oceny.

Każdy akt poznania podlega waloryzacji, determinowanej przez wewnętrzny, subiektywny świat człowieka. Świat zewnętrzny jest oceniany przez pryzmat subiektywnych odczuć i wizji.
Mechanizm projekcji polega na rzutowaniu na zewnątrz swoich odczuć (np. poprzez charakter pisma).

Po raz pierwszy terminu projekcja użył S. Freud w 1894 r. W jego rozumieniu projekcja jest mechanizmem obronnym. Osoba przypisuje innym własne poglądy, marzenia i pragnienia przy jednoczesnym wyparciu się, że samemu posiada te właściwości.
Projekcja to jednak nie tylko mechanizm obronny. Obecnie przyjmuje się, że jest także pewnym sposobem postrzegania oraz procesem przypisywania swoich uczuć, myśli i potrzeb innym osobom lub rzeczom.

Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że projekcja uniemożliwia obiektywny sąd o świecie. Jest on zawsze zabarwiony wewnętrznymi emocjami i przeżyciami.
Celem stosowania metod projekcyjnych jest przybliżanie osobowości badanego i doprowadzenie do ujawnienia sposobu organizacji subiektywnych doświadczeń. Przez analizę materiału projekcyjnego uzyskuje się wgląd w "prywatny świat" badanego.

U podstaw tych technik leży założenie, że "wszelkie obserwowalne zachowania człowieka są ujawnieniem jego osobowości" (Rapaport).

Pierwszym testem projekcyjnym była metoda skojarzeń słów (Galton, 1880). W roku 1921 pojawił się test Rorschacha, w 1935 ukazała się pierwsza publikacja na temat Testu Apercepcji Tematycznej (Morgan i Murray) a w 1936 r. Catell opisuje swój test składający się z niedokończonych zdań.

Diagnoza osobowości na podstawie metod projekcyjnych jest możliwa dzięki czterem właściwościom zachowania się osób badanych:

           - spontaniczność (zachowanie w trakcie badania
              jest niezamierzone i nieprzygotowane uprzednio),
           - indywidualność (jednostka nadaje specyficzne
              dla siebie znaczenie bodźcom testowym),
           - kreatywność,
           - podmiotowość (zachowanie jest determinowane
              osobowością badanego).


W roku 1939 Klopter przedstawił ogólne zasady interpretacji w testach percepcyjnych:

           - konfiguracja (interpretacja jednego fragmentu
              zachowania musi być potwierdzona przez inne
              typy reakcji);
           - proporcjonalność występowania (określoną cechę
              porównuje się z innymi cechami u tej samej osoby
              oraz u innych osób);
           - analiza sekwencyjna (analiza kolejności pojawiania
              się zachowań).


Testy projekcyjne wielokrotnie poddawane były krytyce. Zwykle opierała się ona na zarzutach, jakie tym technikom postawił Eysenck. Analiza oparta na tych badaniach jest bardzo ogólnikowa, stosuje się wieloznaczne i niejasne terminy a także zauważa się subiektywność u eksperymentatorów. Poza tym jak do tej pory testy projekcyjne nie doczekały się wystarczającej ilości badań walidacyjnych.

Pomimo pewnych niedoskonałości metodologicznych metody projekcyjne dostarczają wielu istotnych informacji na temat osobowości człowieka.

Najbardziej popularną metodą projekcyjną w badaniu pisma ręcznego jest wodzenie po liniach pisma (jakby kalkowanie liter) niepiszącym przyrządem (np. wypisanym długopisem) i próbowanie na tej podstawie odczytania stanu psychiczno - emocjonalnego piszącego oryginał (np. depresja, radość, zdenerwowanie itd.), poprzez wczucie się badającego w emocje jakie towarzyszyły piszącemu chwili sporządzania badanego materiału.

Czy metoda ta jest to bardziej badaniem, czy tylko wróżeniem, to już pozostawiam do oceny czytelnika. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego