Rodzaje pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzaje pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Rodzaje pisma ręcznego

Pismo arkadowe

głównym jego wyróżnikiem jest łuk arkadowy. Tak pisze osoba działająca formalnie, zachowuje się uprzejmie i z dystansem, ceni formy towarzyskie i konwenanse, jest odporna na stres i naciski z zewnątrz. Natomiast znacznie gorzej radzi sobie z problemami wewnętrznymi, często choruje na choroby układu pokarmowego występujące na tle nerwowym.


Pismo girlandowe

litery łączą się we wzory przypominające girlandy. Osoba pisząca tak jest wrażliwa na wpływ środowiska zewnętrznego, jest życzliwa i serdeczna, zgodna i tolerancyjna. Jednak często również gadatliwa i łatwa w manipulacji, łatwowierna i miękka.


Pismo arkadowo-girlandowe

rozpoczynanie od liter arkadowych i kończenie wyrazów pismem girlandowym oznacza nieufne i zdystansowane zachowanie na początku znajomości, jednak potem okazuje się, że mamy do czynienia z człowiekiem serdecznym, pełnym ciepła i wrażliwym.


Pismo girlandowo-arkadowe

osoba towarzyska i spontaniczna, która jednak okazuje się przestrzegać pewnych ściśle wyznaczonych granic i nie dopuszczać nikogo zbyt blisko.


Pismo kątowe

człowiek piszący tak jest surowy i wymagający, przeświadczony o własnej racji i nieomylności. Posiada zdolności przywódcze oraz nie znosi sprzeciwu, w pracy jest w nieustannym konflikcie z innymi, o ile mu się nie podporządkują. Jako przełożony jest bardzo wymagający i nieustannie niezadowolony.


Pismo nitkowe

to symbol fałszu, krętactwa, nielojalności i sprytu, ale jednocześnie inteligencji, zmysłu dyplomatycznego, giętkości i dużej pomysłowości w rozwiązywaniu problemów. Pisząca tak osoba nie należy do zbyt lojalnych, nie lubi dyscypliny i odpowiedzialności. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego