Psychografologia - cennik usług grafologicznych - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Psychografologia - cennik usług grafologicznych - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

USŁUGI GRAFOLOGICZNE
 
 
PSYCHOGRAFOLOGIA
CENNIK USŁUG GRAFOLOGICZNYCH:CENNIK USŁUG KORESPONDENCYJNYCH
Z ZAKRESU OSOBOPOZNAWCZEJ ANALIZY PISMA RĘCZNEGO
(tzw. analiza psychografologiczna):
1. Opracowanie pełnego portretu psychologicznego na podstawie analizy pisma ręcznego.

Cena: 350,oo złotych.


2. Opracowanie portretu psychologicznego na podstawie analizy samego podpisu ręcznego.

Cena: 250,oo złotych.


3. Analiza rękopisu pod kątem określonych cech (np. predyspozycji zawodowych).

Cena: 250,oo złotych.


4. Analiza rękopisu w celu stwierdzenia występowania bądź niewystępowania w piśmie ręcznym cechy,
czyli tzw. ujawnienie cechy świadczącej o określonych indywidualnych cechach osobniczych autora rękopisu (np. kreatywność, zdolności przywódcze, orientacja seksualna i wiele innych – wymienionych w sekcji O GRAFOLOGII I PSYCHOGRAFOLOGII oraz BADANIA GRAFOLOGICZNE I PSYCHOGRAFOLOGICZNE zamieszczonych powyżej).

 Jedna cecha - cena: 150,oo złotych.
 Każda kolejna cecha - cena: 100,oo złotych.


5. Analiza grifonaży oraz innej grafiki.

Cena: 350,oo złotych.


6. Inne usługi lub inny zakres prac, zlecenia nietypowe.

Cena uzgadniana indywidualnie.
Przy stałej współpracy - korzystne rabaty.


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego