Podpis i jego interpretacja - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Podpis i jego interpretacja
Podpis i jego interpretacja

Podpis jest czymś w rodzaju szyldu, oddaje charakterystyczne cechy, jakie pragnąłby posiadać autor rękopisu. Wadą analizy podpisu jest ograniczona ilość znaków graficznych do interpretacji.

Szczególnie ważnych informacji dostarcza analiza różnic pomiędzy podpisem a tekstem właściwym.

Jeżeli podpis różni się zasadniczo od tekstu oznacza to, że autor chce uchodzić za kogoś innego niż jest w rzeczywistości.

Podpis bardzo czytelny - właścicielem jest osoba szczera, otwarta, często przesadnie ufna i naiwna.

Podpis nieczytelny to chęć ukrycia swojej osobowości i przedstawienia się jako osoby mającej coś od ukrycia.

Pismo czytelne i podpis czytelny charakteryzują osoby prostolinijne, nie potrafiące ukrywać swoich emocji i trosk, są czytelne w odbiorze dla obserwatora zewnętrznego.

Pismo czytelne a podpis nieczytelny sugerują osobę czytelną i otwartą, która jednak chce uchodzić za nieczytelną i trudną do przewidzenia w swoich zachowaniach, tajemniczą.

Pismo nieczytelne a podpis czytelny to chęć podkreślenia szczerości, można jednak domyślać się człowieka nieodgadnionego w swoich celach życiowych.

Pismo i podpis nieczytelne charakterystyczne są dla osób nieodgadnionych, które jednocześnie starają się ukryć swoją osobowość i swoje emocje.

Pismo pochylone w prawo a podpis prosty. Piszący tak człowiek jest dynamiczny, a stara się uchodzić za człowieka wyważonego i ostrożnego.

Pismo proste a podpis pochylony w prawo jest charakterystyczny dla osoby ostrożnej i spokojnej (zwłaszcza gdy wielkość liter jest średnia lub mała). Podpis będzie natomiast próbą zamanifestowania własnego dynamizmu i przebojowości.

Pismo mniejsze a podpis duży. Autor rękopisu chce być postrzegany jako znacznie większy, bardziej znaczący niż jest (podstawą porównania jest wielkość wstęgi podpisu i tekstu). Osoba podpisująca się przesadnie dużym podpisem łamie ogólnie przyjęte normy, nie zgadza się na pomijanie własnej osoby przez otocznie. Podpis musi być jednak wyrobiony, nieudolny duży podpis wskazuje raczej na brak wykształcenia lub zaburzenia chorobowe piszącego.

Podkreślenie podpisu to chęć zamanifestowania swojej siły, sygnał taki interpretowany być jednak powinien jako pragnienie i marzenie osoby piszącej a nie fakt.

Pismo tekstowe większe od podpisu wskazuje na człowieka pragnącego uchodzić za skromniejszego i mniej znaczącego niż jest w istocie ("wilk w owczej skórze"), może być kimś w rodzaju szarej eminencji.

Pismo girlandowe i arkadowe elementy w podpisie charakterystyczne są dla ludzi podatnych na wpływy środowiska ale chcących przedstawić siebie jako osobę chłodną, formalną i kierującą się rozumem.

Imię i nazwisko w podpisie. Generalnie uznaje się, że imię symbolicznie odnosi się do osoby, przedstawia piszącego prywatnie i indywidualnie natomiast nazwisko to ród, tradycja, działanie zawodowe i reprezentacyjne.
Imię i nazwisko pisane rozłącznie sugeruje umiejętność oddzielenia życia zawodowego od spraw prywatnych i rodzinnych.

Imię i nazwisko pisane łącznie. Pisząca tak osoba nie potrafi oddzielić spraw zawodowych od osobistych. Nawet w domu nie umie zachować dystansu i zachowuje się jak w pracy.
Jeżeli kobieta podpisuje się tylko nazwiskiem sugeruje, że umniejsza własną indywidualną wartość na rzecz męża, rodziny lub ojca. Podobnie jest, kiedy podpis zaczyna się nazwiskiem.
Mężczyźni mocno poddani wpływom ojca i potrzebujący silnego przywództwa wskazującego kierunek działań, również piszą zwykle nazwisko w pierwszej kolejności.

Podpis lub imię w podpisie pisane małą literą to symboliczne umniejszanie własnej wartości. Dodatkowo imię w porównaniu z pismem tekstowym jest bardziej pochylone w prawo co podpowiada pragnienie bycia postrzeganym przez otocznie jako osoba bardziej dynamiczna.

Podpis pisany pismem bardzo wąskim w porównaniu z tekstem wskazuje na ograniczenia i dyscyplinę w domu rodzinnym. Kontrolowanie swoich działań z powodu lęku przed osądem rodziców, męża, ojca lub struktur społecznych.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści