Pismo lustrzane - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Pismo lustrzane
Pismo lustrzane

Osoby posługujące się tym rodzajem pisma, przy jego wykonywaniu najczęściej posługują się lewą ręką. Często są to osoby oburęczne. Jednakże umiejętność taką posiadają również osoby praworęczne, chociaż praworęczność jest cechą niezwykle rzadko spotykaną wśród osób umiejących posługiwać się pismem lustrzanym.

Przy pisaniu każda ręka ma naturalną tendencję do poruszania się w kierunku na zewnątrz (w stronę od siebie). Wydaje się więc, że dla ręki lewej pismo lustrzane jest pismem wręcz fizjologicznie normalnym.

Wniosek ten potwierdzają przeprowadzane badania z których wynika, że każdemu o wiele łatwiej nauczyć się pisać lewą ręką lustrowo niż normalnie (tj. od lewej do prawej strony).

Wiele osób potrafi też pisać jednocześnie prawą i lewą ręką  ten sam tekst. Wówczas najczęściej pismo wychodzące spod lewej ręki jest pismem lustrzanym, zaś spod prawej - normalnym.

Charakter pisma lustrzanego na pierwszy rzut oka znacznie różni się od pisma normalnego tej samej osoby (i chodzi tu nie tylko o sam fakt lustrowości pisma). Jednakże po dokładniejszym przyjrzeniu się poszczególnym znakom pisarskim można dostrzec wiele cech wspólnych pozwalających stwierdzić, iż autorem obu rękopisów jest jedna i ta sama osoba. Dotyczy to zwłaszcza tzw. wyrobionego pisma).

Jako ciekawostkę dodam, że np. Leonardo da Vinci (będący ambideksterem) napisał swój "codex atlanticus" właśnie pismem lustrzanym.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści