Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym

Myślenie twórcze (kreatywne) przejawia się generalnie w generatywności, plastyczności, oryginalności i nowości.

Twórczość jest możliwa dzięki specyficznej kombinacji uzdolnień intelektualnych i specjalnych, uzdolnień twórczych oraz pewnych cech osobowości. Jak pokazują badania, poza wysoką inteligencją (około 160), osoby twórcze charakteryzują się uporem, konsekwencją w przezwyciężaniu przeszkód, ogólną siłą charakteru, dużą motywacją oraz energią i chłonnością umysłu.

Zasadniczo przyjmuje się, że głównymi cechami umysłu twórcy są: inteligencja ogólna, zdolności twórcze, giętkość i oryginalność.

Myślenie twórcze dotyczy problemów otwartych, dywergencyjnych, społecznie ważnych i nowych, jest czynnością heurystyczną, długotrwałym procesem, w trakcie którego występują przerwy oraz charakterystyczne zjawisko olśnienia.

U osób twórczych można również dostrzec brak równowagi emocjonalnej, wysoki krytycyzm oraz niezależność w działaniu.

Analizując pismo osób obdarzonych wybitnym talentem można dostrzec pewne wspólne cechy. Należą do nich:

           - litery o charakterze typograficznym (przypominające
              litery drukowane);
           - skróty i kombinacje (połączenia liter w oryginalny
              sposób);
           - progresywna zmniejszająca tendencja w obrębie
              wyrazu;
           - ekspansywność pisma (rozległość, powiększone litery,
              niekiedy o zaokrąglonych i bardzo harmonijnych
              kształtach);
           - pierwsza litera znacznie większa niż pozostałe;
           - impuls literowy;
           - oryginalne i nietypowe formy znaków i naciskowości;
           - upraszczanie niektórych liter ("b", "f", "g", "h", "l", "r",
              "s") i pisanie ich w formie lasek.


Badania objęły grupę studentów matematyki. Oznaczają więc twórczość generalnie w tej dziedzinie.

Prawdopodobnie nieco inne aspekty pisma będą korelowały z twórczością w innych dziedzinach, niemniej jednak pozwalają stwierdzić czynniki odpowiadające za podstawy zdolności twórczych.

Z twórczością i oryginalnością myślenia najbardziej korelują następujące cechy:

           - typograficzne litery (0,506)
           - kombinacyjne formy (0,519)
           - zmniejszająca tendencja w obrębie wyrazu (0,419)
           - naciskowość (0,264)
           - uproszczenie liter w formie lasek (0,261)
           - pierwsza litera większa od pozostałych (0,257)

Pismo osoby twórczej będzie więc charakteryzowało się oryginalnością kombinacji, zmniejszającą się tendencją w obrębie wyrazu, lekkim naciskiem, literowym (lub czasami sylabowym) impulsem.

Upraszczanie liter i pisanie ich w formie lasek oznacza wysoki poziom intelektualny oraz bujną wyobraźnię. Wielość form typograficznych (a często także pierwsza litera powiększona i oddzielona od pozostałych) korelują z refleksyjnością, bystrością i wrażliwością.

Pismo jest generalnie harmonijne. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego