Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym
Oznaki kreatywności w piśmie ręcznym

Myślenie twórcze (kreatywne) przejawia się generalnie w generatywności, plastyczności, oryginalności i nowości.

Twórczość jest możliwa dzięki specyficznej kombinacji uzdolnień intelektualnych i specjalnych, uzdolnień twórczych oraz pewnych cech osobowości. Jak pokazują badania, poza wysoką inteligencją (około 160), osoby twórcze charakteryzują się uporem, konsekwencją w przezwyciężaniu przeszkód, ogólną siłą charakteru, dużą motywacją oraz energią i chłonnością umysłu.

Zasadniczo przyjmuje się, że głównymi cechami umysłu twórcy są: inteligencja ogólna, zdolności twórcze, giętkość i oryginalność.

Myślenie twórcze dotyczy problemów otwartych, dywergencyjnych, społecznie ważnych i nowych, jest czynnością heurystyczną, długotrwałym procesem, w trakcie którego występują przerwy oraz charakterystyczne zjawisko olśnienia.

U osób twórczych można również dostrzec brak równowagi emocjonalnej, wysoki krytycyzm oraz niezależność w działaniu.

Analizując pismo osób obdarzonych wybitnym talentem można dostrzec pewne wspólne cechy. Należą do nich:

          - litery o charakterze typograficznym (przypominające litery drukowane);
          - skróty i kombinacje (połączenia liter w oryginalny sposób);
          - progresywna zmniejszająca tendencja w obrębie wyrazu;
          - ekspansywność pisma (rozległość, powiększone litery, niekiedy o zaokrąglonych i bardzo harmonijnych kształtach);
          - pierwsza litera znacznie większa niż pozostałe;
          - impuls literowy;
          - oryginalne i nietypowe formy znaków i naciskowości;
          - upraszczanie niektórych liter ("b", "f", "g", "h", "l", "r", "s") i pisanie ich w formie lasek.


Badania objęły grupę studentów matematyki. Oznaczają więc twórczość generalnie w tej dziedzinie.

Prawdopodobnie nieco inne aspekty pisma będą korelowały z twórczością w innych dziedzinach, niemniej jednak pozwalają stwierdzić czynniki odpowiadające za podstawy zdolności twórczych.

Z twórczością i oryginalnością myślenia najbardziej korelują następujące cechy:

          - typograficzne litery (0,506)
          - kombinacyjne formy (0,519)
          - zmniejszająca tendencja w obrębie wyrazu (0,419)
          - naciskowość (0,264)
          - uproszczenie liter w formie lasek (0,261)
          - pierwsza litera większa od pozostałych (0,257)

Pismo osoby twórczej będzie więc charakteryzowało się oryginalnością kombinacji, zmniejszającą się tendencją w obrębie wyrazu, lekkim naciskiem, literowym (lub czasami sylabowym) impulsem.

Upraszczanie liter i pisanie ich w formie lasek oznacza wysoki poziom intelektualny oraz bujną wyobraźnię. Wielość form typograficznych (a często także pierwsza litera powiększona i oddzielona od pozostałych) korelują z refleksyjnością, bystrością i wrażliwością.

Pismo jest generalnie harmonijne.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści