Objawy chorób uwidaczniające się w piśmie ręcznym - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Objawy chorób uwidaczniające się w piśmie ręcznym - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Objawy chorób uwidaczniające się w piśmie ręcznym

Niekiedy, opierając się na badaniu pisma można wyciągnąć pewne wnioski co do stanu zdrowia autora rękopisu. Wpływ na sposób pisania wywiera wiele chorób, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Wśród nich wymienić można takie choroby jak:

           - Parkinson,
           - afazja,
           - pląsawica,
           - psychozy starcze,
           - porażenie postępujące,
           - schizofrenia.

Wyraźny wpływ pozostawia też narkomania i alkoholizm.

Wpływ ten jest widoczny zarówno w chwili gdy piszący pozostaje pod wpływem środka odurzającego, jak i w momencie pozostawania w stanie normalnym (nie pod działaniem środka) osoby uzależnionej.


Oto skrócony opis podstawowych elementów pisma ręcznego mogących świadczyć o stanie zdrowia piszącego:


Nerwice

Wszelkiego rodzaju nerwice w piśmie ręcznym objawiają się w ten sposób że, w powiększeniu można dostrzec jakby "taniec" liter na kartce.

Pismo osoby znerwicowanej "poprawia się" w trakcie pisania (na początku pismo niedokładne i nerwowe "uspokaja się" po kilku zdaniach).


Choroby serca

Choroby serca najczęściej charakteryzują dodatkowe (zbędnie dodane, często zdublowane) znaki graficzne jak np. 2 kropki nad "i".

Jak się przypuszcza powodują je dodatkowe skurcze serca, które przenoszone są na rękę i powodują duplikowanie części znaków. Chory nie musi zdawać sobie sprawy z wystąpienia w danym momencie takiego skurczu (może nie odczuwać żadnych dolegliwości w trakcie pisania).


Astma

Astma objawiać się może w piśmie ręcznym tym że cały wyraz wykonany jest pismem jednolitym i równym, zaś pojedyncza litera jest inna.

Najczęściej jest to skutek napadu duszności w trakcie pisania gdy tylko część płuc pracuje. Z faktu tego piszący niekiedy może sobie nawet nie zdawać sprawy.


Schizofrenia

Schizofrenia objawia się w piśmie ręcznym dziwacznym stylem i "specyficznym" językiem z bezsensownymi słowami.

Inne charakterystyczne cechy to specyficzna ortografia i nadużywanie znaków przestankowych oraz dużych liter, litery łamane w różnych kierunkach, opuszczanie lub powtarzanie liter, słów i znaków, łączenie słów w jedno, pismo "ozdobione" rysunkami, szkicami, znakami symbolicznymi.


Porażenie postępujące

Porażenie postępujące objawia się w rękopisie pismem nierównym, silnie drżącym i o nieprawidłowym kierunku wierszy.

Występuje również rożna wielkość liter, tworzenie kątów zamiast łuków, opuszczanie i powtarzanie liter oraz nieprawidłowe poprawki i zmniejszenie czytelności na końcu zdania.


Psychozy maniakalno-depresyjne


Psychozy maniakalno - depresyjne w piśmie ręcznym charakteryzuje rozbieganie się linii pisma, anomalie w stawianiu liter oraz koślawe początkowe wyrazy. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego