Nota prawna określająca warunki korzystania z zasobów Serwisu Grafologicznego i zawartej w nim Bazy Wiedzy Grafologicznej - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nota prawna określająca warunki korzystania z zasobów Serwisu Grafologicznego i zawartej w nim Bazy Wiedzy Grafologicznej - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Nota Prawna

Informacja o zasadach funkcjonowania Serwisu Grafologicznego
oraz zawartej w nim Bazy Wiedzy Grafologicznej
dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej
o adresie domeny http://SerwisGrafologiczny.pl
oraz witryn korzystających z treści tutaj udostępnianych:

Niniejszy Serwis Grafologiczny
oraz zawarta w nim Baza Wiedzy Grafologicznej są niekomercyjną inicjatywą prywatną.

Wszelkie informacje i publikacje zawarte w Serwisie Grafologicznym oraz zawartej w nim Baz
ie Wiedzy Grafologicznej reprezentują jedynie poglądy, opinie i spostrzeżenia autorów poszczególnych tekstów.

W żadnym przypadku publikowane teksty nie są też instruktażem, poradą ani zachętą w zakresie popełniania czynów prawnie zabronionych i/lub moralnie nagannych.

Autor Serwisu Grafologicznego oraz zawartej w nim Bazy Wiedzy Grafologicznej
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikowanych tekstach.

Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że analiza grafologiczna pisma ręcznego w żadnym przypadku nie zastępuje diagnostyki medycznej i nie może być podstawą podjęcia bądź zaniechania jakichkolwiek procedur medycznych.

Autor Serwisu Grafologicznego zastrzega sobie prawo do błędów na każdym etapie powstawania niniejszego Serwisu, za które nie bierze odpowiedzialności.

Serwis Grafologiczny oraz zawart
a w nim Baza Wiedzy Grafologicznej w internecie jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, za pośrednictwem witryny internetowej o adresie http://SerwisGrafologiczny.pl oraz witryn linkujących.

Serwis Grafologiczny nie jest "przedsiębiorcą", oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr: 101 / 99 poz. 1178).

Wszelkie prawa do Serwisu Grafologicznego jako całości oraz do poszczególnych jego elementów składowych (w tym do publikacji w nim zawartych) są zastrzeżone.

Wszelkie teksty oraz inne materiały opublikowane w Serwisie Grafologicznym oraz zawartej w nim Baz
ie Wiedzy Grafologicznej są materiałami chronionymi prawem autorskim. Jakiekolwiek ich powielanie, przedrukowywanie oraz wykorzystywanie w inny sposób, w całości lub części, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, bez pisemnej zgody autora / właściciela Serwisu jest bezwzględnie zabronione.

Autor Serwisu zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia w kwocie
nie mniejszej niż 5000 złotych za każde bezumowne wykorzystanie i/lub opublikowanie treści pochodzących z niniejszego Serwisu niezależnie od ich wielkości w innych serwisach internetowych jeżeli administratorzy/właściciele wcześniej nie zawrą stosownej umowy wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed opublikowaniem treści chronionych prawem autorskim. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku innych form powieleń treści zawartych w Serwisie (np. druk).

Usługi oferowane w ramach Serwisu realizowane są we własnym zakresie i na własny rachunek i odpowiedzialność grafologów wykonujących poszczególne usługi niezależnie od formalno-prawnych rozwiązań stosowanych przy ich rozliczaniu i kontraktowaniu.

Serwis Grafologiczny, ani żadne treści w nim zawarte nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Korzystanie z niniejszego Serwisu Grafologicznego jest równoważne
z bezwarunkową akceptacją wszystkich powyższych zasad.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego