Neurotyzm w piśmie ręcznym - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Neurotyzm w piśmie ręcznym
Neurotyzm w piśmie ręcznym

Neurotyzm oznacza chwiejność emocjonalną i brak odporności na sytuacje frustracyjne.

Towarzyszy mu zawsze niepokój, lęk z różnych przyczyn, nadmierna zależność od opinii innych, wewnętrzny brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie niższości i brak poczucia adekwatności, agresja w różnych formach, różnego typu zahamowania (np. sexualne).

Stanem przeciwnym do neurotyzmu jest dojrzałość emocjonalna. W ujęciu Catella dojrzały oznacza spokojny, emocjonalnie stały, łagodny, flegmatyczny, o realistycznej postawie do życia. Natomiast neurotyczność (dziecinność) to brak odporności na frustrację, zmienność postaw, wymijające zachowanie, unikanie rzeczywistości, niepokój. Często osoba taka przejawia różne reakcje neurotyczne: fobie, zaburzenia psychosomatyczne, natręctwa, jest dość drażliwa i ogólnie niezadowolona ze swojej sytuacji.

Osoby dojrzałe emocjonalnie wybierają zawody wymagające kontrolowania się i dużej wytrzymałości psychicznej (pilot, chirurg, dowódca). Częściej też są przywódcami grup. Osoby neurotyczne preferują zawody nie wiążące się z odpowiedzialnością i stresującymi sytuacjami (listonosz, urzędnik).

Dymensja neurotyczność-dojrzałość określa zdolność do kontrolowania, wyrażania i integracji reakcji emocjonalnych, w przeciwieństwie do działań niekontrolowanych i impulsywnych. Poziom osoby na tym wymiarze jest zdeterminowany zarówno przez uczenie się jak i wyznaczniki konstytucjonalne.


wg. Crepieux-Jamin'a

O spokoju wewnętrznym świadczy regularność pisma, brak szokujących ozdobników i dodatków. Skłonności neurotyczne powiązane są ze zbyt małym naciskiem, małą wielkością znaków, wąskim pismem i sinusoidalnym kierunkiem linii podstawowej oraz wachlarzowatym nachyleniem. Przesadna wielkość znaków jest symptomem braku równowagi psychicznej.


wg. Pulver'a

Niedojrzałość emocjonalna burzy równowagę pisma - występują duże dysproporcje. Dojrzałość wiąże się z umiarkowaniem, brakiem przesady w piśmie i właściwymi proporcjami między jego strefami. Trudności w osiągnięciu zadowolenia czy histerie Pulver wiąże z nitkowatą formą liter.
Niezdecydowany kierunek nachylenia i dysproporcje wielkościowe wyrażają i trudności emocjonalne.


wg. Klages'a

Nieregularności w piśmie odzwierciedlają impulsywność, niestabilność i niedojrzałość. Forma nitkowata to objaw zdolności adaptacyjnych albo braku charakteru. Dla niedojrzałości symptomatyczne są dysproporcje w zakresie wielkości liter.


wg. B. Gawdy

W sposób istotny z poziomem neurotyzmu korelują następujące cechy:

          - skrętność (0,413)
          - wielkość sfery śródlinijnej (0,569)
          - szerokość znaków (0,441)

Grafizm osoby dojrzałej emocjonalnie jest rzadziej wachlarzowato nachylony, prawoskrętny, ma regularniejszy i mocniejszy nacisk, proporcje wielkościowe sfery nadlinijnej do śródlinijnej są średnie, pismo jest pozbawione dysproporcji, sfera śródlinijna jest regularna, rzadziej występuje pętlicowa forma liter, kierunek linii podstawowej horyzontalny lub wznoszący, brak przedłużeń elementów śródlinijnych ponad swoją strefę. Rzadziej występują formy spiralne, tendencja wielkościowa w obrębie wyrazu równa lub zmniejszająca a znaki szerokie. Dla neurotyzmu obraz jest przeciwstawny.

Biorąc pod uwagę płeć badanego wyniki są następujące:
u kobiet 17 cech różnicuje pisma natomiast u mężczyzn 5 cech różnicuje pisma. Są to m. in.:

          - skrętność - 0,487
          - siła nacisku - 0,440
          - kierunek linii podstawowej - 0,410
          - wielkość - 0,402
          - szerokość znaku - 0,544.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści