Marginesy w rękopisie - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Marginesy w rękopisie
Marginesy w rękopisie

Margines lewy

odpowiada fasadowości, zachowaniom zewnętrznym.

Jeżeli jest równy - osoba pisząca potrafi na zewnątrz zaprezentować się jako człowiek silny, stabilny, zdyscyplinowany, potrafiący utrzymać swój wizerunek na zewnątrz. Innymi słowy - osoba fasadowa.

Jeżeli jest wąski - oznacza lęk, poczucie niepewności, chęć ukrycia swojego wnętrza przed światem, może również świadczyć o przesadnej oszczędności lub kłopotach finansowych.

Natomiast szeroki jest typowy dla ludzi tolerancyjnych, dobrych obserwatorów, osób nieśmiałych.

Falujący lewy margines może być interpretowany jako trudności z utrzymaniem wizerunku wewnętrznej siły i zdecydowania. Zwykle pisząca w ten sposób osoba jest wykorzystywana przez innych i nie potrafi odmówić wykonania przysługi, co powoduje zwiększone napięcie i nerwowość.

Natomiast rozszerzający się ku dołowi lewy margines może być objawem trwonienia pieniędzy i kłopotów z oszczędzaniem, piszą tak zwykle ludzie impulsywni.

Jeżeli margines lewy zwęża się ku dołowi oznaczać to może kłopoty finansowe lub lęk przed ludźmi; często lękliwość i pesymizm wywołane są niedawnymi problemami natury finansowej.
Autor takiego rękopisu niechętnie podejmuje ryzyko.


Margines górny

interpretuje się jako chęć pozostawienia miejsca dla kogoś ważniejszego, bezkrytyczne zgadzanie się z władzą i przełożonymi, silne zahamowani i niskie poczucie własnej wartości.

Margines górny wąski (lub jego brak) to chęć podkreślenia własnej wartości i walka z autorytetami, żaden szef nie będzie dość dobry, aby został w pełni zaakceptowany. Tak piszący ludzie wybierają często wolne zawody lub są właścicielami firm, zwykle żyją w napięciu i są nerwowi.

Należy jednak pamiętać, że górny margines może być podyktowany formą pisma (podanie, list) i wtedy jego wysokość nie powinna być podstawą do wyciągania wniosków na temat autora.


Margines prawy

jeżeli jest szeroki symbolizuje wewnętrzną niepewność i brak wiary we własne możliwości, zwykle piszą tak osoby nieśmiałe.

Jeżeli natomiast jest wąski interpretowany być może jako skłonność autora do przemyśleń natury egzystencjalnej.

Człowiek taki potrafi zapalić się do jakiegoś pomysłu czy dzieła, ale kiedy na drodze stanie przeszkoda, przychodzi zwątpienie i marazm; czeka aż kolejny pomysł przeszkodzi mu w rozpatrywaniu sensu życia.

Opadające linie wiersza wzmacniają cechy przypisywane wąskiemu prawemu marginesowi, może również świadczyć o silnych stanach depresyjnych - ostry spadek jest typowy dla bardzo silnej depresji.

Natomiast prawy margines równy świadczy o sile wewnętrznej autora rękopisu.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści