Literatura grafologiczna - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Literatura grafologiczna
Literatura grafologiczna

W tym miejscu zgromadziłem wykaz polskojęzycznej literatury oraz wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych materiałów i opracowań z zakresu grafologii (zarówno tzw. psychografologii, jak również grafometrii i identyfikacji pisma, zwanej też niekiedy grafologią sądową) które ukazały się w Polsce.

Również na niektórych z poniższych pozycji opierałem się tworząc niniejszy serwis internetowy.

Kolejność poszczególnych pozycji jest całkowicie przypadkowa, za wyjątkiem pozycji pierwszej, którą umieściłem na tym miejscu z pełną premedytacją, ze względu na jej wartość merytoryczną i zarazem historyczną.

Książka ta jest po dziś dzień elementarzem każdego profesjonalnego grafologa. Stanowi "milowy krok" w rozwoju tej dziedziny wiedzy zarówno w Polsce jak i na świecie. I krok ten postawiony został przez naszego rodaka, przedwojennego badacza pisma prof. Henryka Kwiecińskiego. Zawarte w książce spostrzeżenia zachowują swoją aktualność pomimo upływu czasu (została napisana na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku).

Niestety, książka ta dostępna jest już raczej tylko w Bibliotece Narodowej w Warszawie, oraz kilkunastu innych bibliotekach w Polsce.

Chociaż przy odrobinie szczęścia ... :-)Wykaz ten nie jest zapewne kompletny. Jednakże mam nadzieję, że będzie on stanowił dobrą podstawę do poszukiwania źródeł wiedzy dla wszystkich zainteresowanych grafologią.

Oczywiście jeżeli znacie inne, godne uwagi i polecenia pozycje wydawnicze z tej dziedziny - piszcie, chętnie rozszerzę poniższy wykaz.

I na koniec jeszcze jedna uwaga, będąca odpowiedzią na liczne pytania związane z poniższą bibliografią:

Część poniższych pozycji była niejednokrotnie wznawiana, czasami publikowane były również te same pozycje pod różnymi tytułami. Stąd daty i miejsca wydań, oraz tytuły publikacji w pojedynczych przypadkach mogą wydawać się nieścisłe.

Życzę przyjemnej lektury :-)Bibliografia:  


H. Kwieciński
GRAFOLOGIA SĄDOWA
Warszawa 1933

C. Lombroso
PODRĘCZNIK GRAFOLOGII
Warszawa 1921

S. Lubicz-Siennicki
GRAFOLOGIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Warszawa 2000

A.Luke, A.Lang
SZTUKA GRAFOLOGII
CZYLI TWÓJ PODPIS MÓWI ZA CIEBIE
Wrocław 1993

R. Schermann
PISMO NIE KŁAMIE
Kraków 1939

J. Bartosiewicz, Z. Maćkowiak
WIĘZIENNA SZKOŁA STRUKTURALNEJ DEPERSONALIZACJI PISMA NA PRZYKŁADACH Z PRAKTYKI BADAWCZEJ
Warszawa 1997

C. Peters
PISANE Z CHARAKTEREM - TAJEMNICE GRAFOLOGII
Warszawa 2004

Z. Czeczot
BADANIA IDENTYFIKACYJNE PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1971

Z. Czeczot
ZAMASKOWANE PISMO RĘCZNE
Warszawa 1956

A. Feluś
POZIOM INTEGRACJI PISMA ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA KRYMINALISTYKI I PSYCHOLOGII
Warszawa 1991

A. Koziczak
JAKOŚĆ MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO - POJĘCIE WIELOWYMIAROWE
Wrocław 1994

J. Mathyer
KILKA UWAG NA TEMAT BADAŃ LISTÓW ANONIMOWYCH PISANYCH RĘCZNIE
Wrocław 1985

M. Rieb
ZMIENNOŚĆ CECH SZACUNKOWYCH PISMA ODRĘCZNEGO PRZY RÓŻNYCH WARUNKACH JEGO POWSTANIA
Wrocław 1985

T. Widła
CECHY PŁCI W PIŚMIE RĘCZNYM
Katowice 1986

W. Wójcik
BADANIA PORÓWNAWCZE PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1958

A. Koziczak
METODY POMIAROWE W BADANIACH PISMOZNAWCZYCH
Kraków 1997

M. Owoc
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPERTYZY PISMOZNAWCZEJ (CD-ROM)
Kraków 1997

I. Polańska
GRAFOLOGIA DLA KAŻDEGO
Grodzisk Maz. 1990

A. Obrębska, I.J. Polańscy
PISMO A TY
Warszawa 1989

D. Tarczyński
PSYCHOGRAFOLOGIA
Białystok 1998

W. Chłopicki, J.Olbrycht
WYPOWIEDZI NA PIŚMIE JAKO OBJAWY ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
Warszawa 1955

A. Feluś
ODCHYLENIA MATERIALNE W PIŚMIE OSOBNICZYM
Katowice 1979

A. Feluś
PODPISY. STADIUM PSYCHOZNASTWA.
Katowice 1987

M. Gardner
PSEUDONAUKA I PSEUDOUCZENI
Warszawa 1966

R. Schermann
PISMO A CZŁOWIEK
Wrocław 1993

Z. Kegel
DOWÓD Z EKSPERTYZY PISMOZNAWCZEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM
Wrocław 1973

A. Leinwald
TAJEMNICE TWOJEGO PISMA
b.d. 1932

J.P. Zajączkowski jr.
GRAFOLOGIA, CHARAKTER PISMA MÓWI WSZYSTKO O CZŁOWIEKU
Warszawa 1990

Z. Ziółkowski
ZNACZENIE ZABURZEŃ PISMA W PRZEBIEGU KLINICZNYM PLĄSAWICY MNIEJSZEJ
Bydgoszcz 1970

I. Kukiełka
MEANDRY GRAFOLOGII
Katowice 2001

B. Hill
TAJNIKI PISMA
Warszawa 1992

Z. Czeczot
BADANIA IDENTYFIKACYJNE PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1971

M. Owoc
KRYMINALISTYCZNA ANALIZA SFAŁSZOWANYCH DOKUMENTÓW ATRAMENTOWYCH
Poznań 1968

I. Kukiełka
GRAFOLOGIA
Łódź 2001

W. Wójcik
OGÓLNE ZASADY POBIERANIA MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO DO EKSPERTYZY PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1957

W. Wójcik
BADANIA PORÓWNAWCZE PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1958

W. Wójcik
Z ZAGADNIEŃ IDENTYFIKACJI PISMA LEWORĘCZNEGO
Warszawa 1959

W. Wójcik
BADANIA PORÓWNAWCZE PISMA RĘCZNEGO WZOROWANEGO NA DRUKU
Warszawa 1963

A. Braciszewicz, G. Leżański
WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WIZUALIZACJI WYNIKÓW ANALIZ W KRYMINALISTYCZNYCH BADANIACH DOKUMENTÓW
Warszawa 1995

A. Feluś
ODCHYLENIA MATERIALNE W PIŚMIE OSOBNICZYM
Katowice 1979

A. Feluś
POZIOM INTEGRACJI PISMA ORAZ JEGO ZNACZENIE DLA KRYMINALISTYKI I PSYCHOLOGII
Warszawa 1991

C. Forno
NOWA METODA UJAWNIANIA ŚLADÓW PISMA WGŁĘBIONEGO NA DOKUMENTACH
Warszawa 1995

M. Gawlik, M. Kożuszek
NIEKTÓRE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZESTAWU SKANER-KOMPUTER-DRUKARKA W KRYMINALISTYCZNYCH BADANIACH DOKUMENTÓW
Warszawa 1995

T. Hanausek
KRYMINALISTYKA. PORADNIK DETEKTYWA
Katowice 1993

O. Hilton
WPŁYW WIEKU I CHOROBY NA PISMO RĘCZNE.
Warszawa 1977

A. Klęsk
PSYCHOFIZJOLOGIA I PATOLOGIA PISMA
Lwów-Warszawa 1924

M. Kocorek
WYKORZYSTANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W BADANIACH TRASEOLOGICZNYCH
Warszawa 1997

A. Koziczak
BANKOWY WZORZEC PODPISU JAKO PODSTAWA IDENTYFIKACJI KLIENTA
Szczecin 1996

A. Koziczak
POZIOM SUBTELNOŚCI STRUKTUR GRAFICZNYCH A DOKŁADNOŚĆ METOD POMIAROWYCH
Wrocław 1992

A. Koziczak
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI JAKO ELEMENT OPISU POLA PISMA
Wrocław 1992

T. Kozieł
METODY FOTOGRAFICZNE W BADANIACH DOKUMENTÓW
Wrocław 1986

T. Kozieł
URZĄDZENIE DO PRZETWARZANIA OBRAZU ACHROMATYCZNEGO W BARWNY W BADANIACH IDENTYFIKACYJNYCH PISMA RĘCZNEGO
Wrocław 1987

B. Kubiś
Z BADAŃ NAD MASKOWANIEM CECH PISMA RĘCZNEGO
Warszawa  1991

M. Legień
ZMIANY STARCZE W PIŚMIE RĘCZNYM
Warszawa 1981

M. Legień, J. Pobocha
ZMIANY POALKOHOLOWE W PIŚMIE RĘCZNYM
Warszawa 1981

G. Maurer
USTALENIE STOPNIA TRZEŹWOŚCI NA PODSTAWIE EKSPERTYZY PISMA
Warszawa 1958

M. Owoc
CECHY JAKOŚCIOWE I CECHY ILOŚCIOWE W BADANIACH IDENTYFIKACYJNYCH PISMA RĘCZNEGO
Wrocław 1987

M. Owoc
CECHY NIEZALEŻNE I CECHY ZALEŻNE W BADANIACH IDENTYFIKACYJNYCH PISMA RĘCZNEGO
Wrocław 1986

M. Owoc
DOBÓR UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH W ANALIZIE GEOMETRII PISMA,
Wrocław 1992

M. Owoc
FOTOGRAFIA BARWNA W PRAKTYCE KRYMINALISTYCZNEJ
Poznań 1975

M. Owoc
KRYMINALISTYCZNE ZNACZENIE FOTOGRAFII BARWNEJ W UJĘCIU TEORII INFORMACJI
Poznań 1973

M. Owoc
MODELE MATEMATYCZNE W EKSPERTYZIE PODPISÓW
Wrocław 1993

M. Owoc
SUPERPROJEKCJA WIELOKROTNA JAKO METODA OPTYCZNEGO UŚREDNIANIA OBRAZU W BADANIACH PODPISÓW
Kraków 1991

M. Owoc
ZBIEŻNOŚĆ, SPRZECZNOŚĆ I PRZECIWIEŃSTWO CECH W BADANIACH KRÓTKICH TEKSTÓW
Wrocław 1992

A. Koziczak
TEORETYCZNA OCENA PRZYDATNOŚCI FIGUR GEOMETRYCZNYCH W BADANIACH IDENTYFIKACYJNYCH PODPISÓW
Wrocław 1987

T. Widła
IDENTYFIKACJA RĘKOPISÓW METODĄ STATYSTYCZNĄ
Warszawa 1981

K. Żuchewicz
BADANIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH METODAMI WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ
Wrocław 1993

A. Feluś
ODCHYLENIA MATERIALNE W PIŚMIE OSOBNICZYM
Katowice 1979

A. Koziczak
METODY POMIAROWE W BADANIACH PISMOZNAWCZYCH
Kraków 1997

M. Legień
POZAKRYMINALISTYCZNE KIERUNKI BADAŃ GRAFOLOGICZNYCH
Problemy Kryminalistyki 1982

M. Legień
STAN I KIERUNKI ROZWOJU GRAFOLOGII NA ŚWIECIE
1988

A. Feluś
PODPISY STUDIUM PISMOZNAWSTWA KRYMINALISTYCZNEGO
Katowice 1987

A. Szrejder
RÓWNOŚĆ, PODOBIEŃSTWO, PORZĄDEK
Warszawa 1975

M. Owoc
CECHY NIEZALEŻNE I CECHY ZALEŻNE W BADANIACH IDENTYFIKACYJNYCH PISMA RĘCZNEGO
Wrocław 1986

Z. Ziółkowski
ZNACZENIE ZABURZEŃ PISMA W PRZEBIEGU KLINICZNYM PLĄSAWICY MNIEJSZEJ
Bydgoszcz 1970

Z. Czeczot
BADANIA IDENTYFIKACYJNE PISMA RĘCZNEGO
Warszawa 1971

T. Karwowski
BADANIA PRZEROBIONYCH DOKUMENTÓW
Warszawa 1977

S. Skubisz
DOWÓD Z EKSPERTYZY PISM PATOLOGICZNYCH
Zakamycze 2004

J. Piórkowska-Flieger
FAŁSZ DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE KARNYM
Zakamycze 2004

W. Wójcik
LISTY POŻEGNALNE SAMOBÓJCÓW
Warszawa 1963

B. Gawda
PISMO A OSOBOWOŚĆ CZŁOWIEKA
Lublin 2000

L. Bidermanowa
GRAFOLOGIA
b.d.

B. Gawda
PSYCHOLOGICZNA ANALIZA PISMA
Lublin 1998

W. Wójcik
PODSTAWOWE PROBLEMY BADANIA PISMA
Warszawa 1971

T. Wasilewicz
GRAFOLOGIA W SĄDZIE
b.d.

J. Georges
PISMO - PAMIĘĆ LUDZKOŚCI
Wrocław 1994


c d n ...
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści