Kropka nad "i" - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Kropka nad "i"
Kropka nad "i"

Litera 'i' jest literą jednostopniową (tylko na poziomie wstęgi) posiada jednak kropkę na poziomie odpowiadającym nadświadomości. Podczas analizy pod uwagę bierze się nacisk, wielkość, kształt oraz miejsce postawienia.

Kropka nad 'i' wysoko w górze symbolizuje wyobraźnię, wrażliwość oraz (o ile inne cechy to potwierdzą) delikatność.

Kropka nad 'i' przesunięta w prawo podpowiada niecierpliwość, chęć szybkiego działania i nerwowość autora rękopisu.

Kropka nad 'i' przesunięta w lewo charakterystyczna jest dla ludzi, którzy często cofają się w przeszłość, analizują swoje postępowanie, ostrożnych i opieszałych w działaniu.

Osoba stawiająca kropkę nad 'i' blisko trzonka jest bardziej konkretna, witalna i obdarzona dobrą pamięcią.


Kropka nad 'i' w kształcie łuku.

łuk skierowany w prawo ('otwarty w prawo') to zwiększone zainteresowanie światem zewnętrznym, koncentracja uwagi na obserwacji ludzi i zdarzeń;

łuk skierowany w lewo to natomiast zainteresowanie światem wewnętrznym, obserwacja własnych odczuć i wyobrażeń;

łuk skierowany do góry to koncentracja na sprawach związanych mniej ze sferą materialistyczną a bardziej idealistyczną, może również podpowiadać, że piszący w ten sposób ma poczucie humoru;

łuk skierowany w dół sugeruje zwiększone zainteresowanie konkretem, materią, również zwiększona zmysłowość.


Kropka nad 'i' o okrągłym kształcie

to symboliczne zainteresowanie się sobą i własnym wnętrzem.

Dodatkowo człowiek tak piszący może mieć trudności z podejmowaniem decyzji w kwestiach istotnych dla niego (z powodu obserwacji, głównie swoich zachowań ma skłonność do wielokrotnego rozważania ewentualności).

Może również sugerować zdolności aktorskie.


Kropka nad 'i' w kształcie pionowej kreski

jest symbolicznym oddzieleniem świata zewnętrznego i wewnętrznego, zwykle sugeruje umiejętność krytycznego oddzielenia oraz określenia tego co jest dobre dla piszącego a co nie.


Brak kropki nad 'i'

symbolizuje niedbalstwo, nie przywiązywanie wagi do szczegółów oraz lenistwo.


Kropka nad 'i' połączona z sąsiednią literą

czyli tzw. mostek, oznacza umiejętność płynnego łączenia wyobraźni, twórczego podejścia, z działaniem praktycznym i uzdolnieniami organizacyjnymi.


Słaby nacisk przy stawianiu kropki nad 'i'

wskazuje, że cechy opisane wcześniej są głębiej ukryte i w ten sposób piszący człowiek nie ma odwagi ich wyeksponować.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści