Introwersja i ekstrawersja w piśmie ręcznym - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Introwersja i ekstrawersja w piśmie ręcznym
Introwersja i ekstrawersja w piśmie ręcznym

Ekstrawersja i introwersja to swego rodzaju postawy lub nastawienie osobowości, które określają generalnie formę zainteresowania.

Ekstrawersja - zainteresowanie światem zewnętrznym, introwersja - światem wewnętrznym, samym sobą. Wg Junga zazwyczaj jedna z tych postaw jest dominująca, druga nieświadoma. (czyli jeżeli ego jest nastawione ekstrawertywnie to nieświadomość będzie miała nastawienie introwertywne).

Ekstrawersja wiąże się z towarzyskością, serdecznością, poszukiwaniem doznań, nastawieniem ku ludziom, otwartością, chęcią współpracy oraz serdecznością.

Introwersja natomiast - przeciwieństwa tych cech.


Ekstrawersja / introwersja nie jest zmienną binarną. Każda osoba znajduje się w pewnym punkcie na tej dymensji.


wg. Crepieux-Jamin'a

Introwertywność łączy się z nachyleniem prostopadłym i lewoskośnym oraz tzw. pismem sztucznym (interpretowanym jako chęć zamaskowania się). Okrągłość formy oznacza otwartość na innych, nastawienie pozytywne, szczerość, entuzjazm, kątowość natomiast - cechy przeciwstawne. Szerokość pisma związana jest z otwartością (podobnie jak wielkość). Pismo małe to zamknięcie w sobie, duże - otwartość. Skrętność w lewo sugeruje koncentrację na sobie natomiast w prawo - zachowania ekstrawertywne.


wg. Pulver'a

Szerokość znaku odzwierciedla relacje społeczne, sposób komunikowania się z innymi. Znaki szerokie to otwartość, natomiast wąskie i lewoskośne oznaczają koncentrację na sobie. Nachylenie pisma interpretuje podobnie jak Crepieux-Jamin. Forma girlandowa oznacza otwartość natomiast arkada - dystans (podobnie interpretowane przez Crepieux-Jamina). Na ekstrawersję wskazuje także duża szybkość pisania.


wg. Klages'a

Mała szybkość pisania oznacza ostrożność natomiast duża - otwartość. Pismo wąskie może być symptomem opanowania, refleksji, oschłości, tendencji do izolowania się i egoizmu. Prawoskośne nachylenie pisma może być interpretowane dwojako - albo jako symptom zachowań prospołecznych, albo impulsywność i brak refleksji.


wg. Teillard'a

Większość cech wiązanych przez nią z diagnozą ekstrawersji-introwersji jest zgodna z przytoczonymi wyżej. Poza tym pismo introwertyków cechują krótkie adiustacje końcowe, duże odstępy międzywyrazowe, lewostronne położenie adresu i podpisu. O ekstrawersji natomiast duży podpis po prawej stronie i adres również umieszczony po tej samej stronie.


wg. B. Gawdy

Najsilniejszy związek z ekstrawersją/introwersją (badanymi 16-czynnikowym kwestionariuszem Catella) tworzą następujące cechy graficzne:

          - wielkość znaków (0,472)
          - typy wiązań (0,589)
          - odstępy międzywyrazowe (0,413)

nieco niższy związek tworzą:

          - szerokość znaków (0,387)
          - skrętność (0,251)
          - odstępy międzywierszowe (0,301)

Pismo osoby ekstrawertywnej charakteryzuje najczęściej dominacja wiązań girlandowych, znaki średniej wielkości, większe odstępy międzywyrazowe, częściej szersze znaki ora prawoskrętne adiustacje końcowe. Natomiast introwertyka echuje dominacja wiązań arkadowych, mniejsze znaki, średnie odstępy międzywyrazowe, smukłe znaki, bardziej lewoskrętne elementy.

Gdy uwzględniona zostanie płeć osoby badanej można zauważyć, że dla mężczyzn dodatkowo z wymiarem ekstrawersji/introwersji korelują następujące cechy:

          - szybkość pisma (0,482)
          - skrętność (0,492)
          - odstępy międzywierszowe (0,542)
          - forma liter (0,492)
          - kierunke linii podstawowej wiersza (0,599)

Pismo mężczyzny introwertyka, poza wymienionymi wcześniej, będzie więc wolniejsze z większą ilością form spiralnych, powiększonymi odstępami międzywierszowymi oraz opadającą linią podstawową.


Badania nie potwierdziły związku między kątowością i okrągłością liter a występowaniem ekstrawersji/introwersji.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści