INSTRUKTAŻE I SZKOLENIA grafologiczne - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
INSTRUKTAŻE i SZKOLENIA GRAFOLOGICZNE


SZKOLENIA INSTRUKTAŻOWE


Instruktaże grafologiczne są to krótkie szkolenia zamknięte (tzw. "in company") skierowane do pracowników poszczególnych działów w firmach prowadzone w formie kilkugodzinnych warsztatów w zakresie ściśle dopasowanym do potrzeb zleceniodawcy.

Przykładami takich szkoleń mogą być instruktaże grafologiczne przygotowujące do analizy rękopisu pod kątem przydatności zawodowej (predyspozycji) prowadzone na zlecenie firm zajmujących się doradztwem personalnym, rekrutacją i selekcją kadr; lub też instruktaże grafologiczne dla handlowców (negocjatorów) w zakresie analizy notatek i grafik wykonywanych w trakcie konferencji pod kątem oceny stanu psychicznego i emocjonalnego (np. znudzenie, zdenerwowanie, stres) piszącego, w celu optymalnego modyfikowania wcześniej przyjętej strategii negocjacyjnej.

Instruktaże grafologiczne prowadzone są w formie zajęć warsztatowych w trakcie których nacisk kładziony jest przede wszystkim na praktyczne zastosowanie pozyskanych w trakcie szkolenia umiejętności.

Oczywiście program oraz zakres takich szkoleń jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z zamawiającym w taki sposób aby umożliwić jak najlepsze dopasowanie do jego indywidualnych potrzeb i wymagań.

W sprawie szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny.


Nasi specjaliści prowadzą także szkolenia otwarte z zakresu grafologii osobopoznawczej. Są to zarówno szkolenia o tematyce wyłącznie grafologicznej jak też bloki poświęcone zagadnieniom grafologicznym w ramach innych szkoleń wielotematycznych. Informacje o aktualnie realizowanych szkoleniach otwartych (ogólnodostępnych) zawarte są na stronie www.specjalista.edu.pl, do odwiedzenia której osoby zainteresowane udziałem w takich szkoleniach zapraszamy.

Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści