Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego
Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego

Jest bardzo wiele czynników wpływających na indywidualność pisma ręcznego człowieka. Do najważniejszych z nich należą:

zespół indywidualnych cech fizycznych w budowie człowieka na danym etapie jego rozwoju,

          - wiek,
          - posiadane wykształcenie,
          - wykonywany i/lub wyuczony zawód,
          - indywidualna psychika każdego człowieka, a zwłaszcza jego
  centralny i peryferyjny układ nerwowy,
          - stan zdrowia psychicznego,
          - stan zdrowia fizycznego,
          - wpływ czynników środowiskowych na danego człowieka,
          - indywidualne zdolności,
          - talent,
          - sposób (metodyka) nauki pisania,
          - rodzaj wyuczonej kaligrafii,
          - częstotliwość posługiwania się pismem,
          - czynniki demograficzne.


Takie właśnie czynniki kształtują i indywidualizują pracę ludzką, do której zaliczamy również pisanie. W tym momencie warto przypomnieć, że pisanie ręczne jest niezwykle skomplikowaną czynnością motoryczną angażującą zarówno siły fizyczne jak i wysiłek umysłowy. Sam proces przekształcania myśli w słowo pisane jest niezwykle skomplikowany.

Bardzo istotną rolę, umożliwiającą indywidualną identyfikację pisma ręcznego odgrywa trwałość cech pisma na danym etapie jego rozwoju. Na ustabilizowanie i trwałość cech ma wpływ długi i bardzo złożony proces kształtowania się nawyków w czasie pisania, które dostatecznie indywidualizują pismo.

Oczywiście możliwość jednoznacznej identyfikacji człowieka na podstawie jego pisma jest uzależniona od stopnia naturalności pisma oraz odpowiedniego materiału porównawczego, ale również od tych samych czynników psychofizycznych i środowiskowych uzależnione są predyspozycje do świadomych zmian własnego grafizmu.

Ta dziedzina identyfikacji kryminalistycznej wyklucza możliwość operowania schematami.

Każde pismo wymaga wnikliwego rozpatrzenia wszelkich cech, ustalenia granic możliwości psychoruchowych oraz zastosowania prawidłowej metody badań na podstawie bogatego i wszechstronnego materiału porównawczego.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści