Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Indywidualność grafologiczna pisma ręcznego

Jest bardzo wiele czynników wpływających na indywidualność pisma ręcznego człowieka. Do najważniejszych z nich należą:

zespół indywidualnych cech fizycznych w budowie człowieka na danym etapie jego rozwoju,

           - wiek,
           - posiadane wykształcenie,
           - wykonywany i/lub wyuczony zawód,
           - indywidualna psychika każdego człowieka,
              a zwłaszcza jego centralny i peryferyjny układ
              nerwowy,
           - stan zdrowia psychicznego,
           - stan zdrowia fizycznego,
           - wpływ czynników środowiskowych na danego
              człowieka,
           - indywidualne zdolności,
           - talent,
           - sposób (metodyka) nauki pisania,
           - rodzaj wyuczonej kaligrafii,
           - częstotliwość posługiwania się pismem,
           - czynniki demograficzne.


Takie właśnie czynniki kształtują i indywidualizują pracę ludzką, do której zaliczamy również pisanie. W tym momencie warto przypomnieć, że pisanie ręczne jest niezwykle skomplikowaną czynnością motoryczną angażującą zarówno siły fizyczne jak i wysiłek umysłowy. Sam proces przekształcania myśli w słowo pisane jest niezwykle skomplikowany.

Bardzo istotną rolę, umożliwiającą indywidualną identyfikację pisma ręcznego odgrywa trwałość cech pisma na danym etapie jego rozwoju. Na ustabilizowanie i trwałość cech ma wpływ długi i bardzo złożony proces kształtowania się nawyków w czasie pisania, które dostatecznie indywidualizują pismo.

Oczywiście możliwość jednoznacznej identyfikacji człowieka na podstawie jego pisma jest uzależniona od stopnia naturalności pisma oraz odpowiedniego materiału porównawczego, ale również od tych samych czynników psychofizycznych i środowiskowych uzależnione są predyspozycje do świadomych zmian własnego grafizmu.

Ta dziedzina identyfikacji kryminalistycznej wyklucza możliwość operowania schematami.

Każde pismo wymaga wnikliwego rozpatrzenia wszelkich cech, ustalenia granic możliwości psychoruchowych oraz zastosowania prawidłowej metody badań na podstawie bogatego i wszechstronnego materiału porównawczego. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego