IDENTYFIKACYJNE BADANIA PORÓWNAWCZE CECH PISMA RĘCZNEGO - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
IDENTYFIKACYJNE BADANIA PORÓWNAWCZE CECH PISMA RĘCZNEGOIDENTYFIKACYJNE BADANIA PORÓWNAWCZE CECH PISMA RĘCZNEGOSą to badania grafologiczne w głównej mierze oparte na metodach grafometrycznych badania i analizy dwóch lub więcej próbek pisma ręcznego (np. notatek, podpisów) celem potwierdzenia lub wykluczenia, że pochodzą one od jednej i tej samej osoby.

W analizie wykorzystuje się 22 parametry graficzne, zgrupowane w cztery główne skale (cechy formy pisma, cechy pionowe, właściwości poziome, cechy głębi). Nie wszystkie te cechy pisma są mierzalne jednakże wszystkie są ocenne wg. scisłych kryteriów analitycznych.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnego pomiaru tego typu badanie zyskuje wiarygodność naukową.Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści