Czym jest pismo? - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Czym jest pismo?
Pismo, zgodnie z definicją Encyklopedii PWN to zbiór znaków służący do przedstawiania i utrwalanie mowy. Różne cywilizacje wykształciły różne formy wyrażania, a co za tym idzie różne formy pisma.

Pismo jest zdeterminowane tendencjami kulturowymi i geograficznymi. Można przyjąć iż forma liter ewoluuje w zależności od biegu wydarzeń historycznych, stylu epoki, kultury, tradycji i poziomu rozwoju danego narodu.

Konwencjonalizacja pisma stanowi pewnego rodzaju ramy. W wyniku współdziałania wielu mechanizmów (ruchowy, czuciowy czy wzrokowy) powstające symbole są specyficzne dla każdej osoby. Znajdują w nich odzwierciedlenie właściwości danego organizmu-stan zdrowia, układu nerwowego, fizjologia. Zależy również istotnie od indywidualnego rozwoju człowieka-warunki nauczania, nawyki, wykształcenie, zwyczaje kulturowe. Podlega również ewolucji, zmieniając i "starzejąc" wraz z człowiekiem.

Podsumowując można powiedzieć, że pismo wyraża, w ramach ram zakreślonych przez konwencje (przyjęty alfabet) indywidualne cechy osoby piszącej, zarówno wrodzone jak i wykształcone (nabyte).
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści