Czym jest pismo? - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czym jest pismo? - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

BAZA WIEDZY GRAFOLOGICZNEJ
 
 
 
Czym jest pismo?

Pismo, zgodnie z definicją Encyklopedii PWN to zbiór znaków służący do przedstawiania i utrwalanie mowy. Różne cywilizacje wykształciły różne formy wyrażania, a co za tym idzie różne formy pisma.

Pismo jest zdeterminowane tendencjami kulturowymi i geograficznymi. Można przyjąć iż forma liter ewoluuje w zależności od biegu wydarzeń historycznych, stylu epoki, kultury, tradycji i poziomu rozwoju danego narodu.

Konwencjonalizacja pisma stanowi pewnego rodzaju ramy. W wyniku współdziałania wielu mechanizmów (ruchowy, czuciowy czy wzrokowy) powstające symbole są specyficzne dla każdej osoby. Znajdują w nich odzwierciedlenie właściwości danego organizmu-stan zdrowia, układu nerwowego, fizjologia. Zależy również istotnie od indywidualnego rozwoju człowieka-warunki nauczania, nawyki, wykształcenie, zwyczaje kulturowe. Podlega również ewolucji, zmieniając i "starzejąc" wraz z człowiekiem.

Podsumowując można powiedzieć, że pismo wyraża, w ramach ram zakreślonych przez konwencje (przyjęty alfabet) indywidualne cechy osoby piszącej, zarówno wrodzone jak i wykształcone (nabyte).
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego