Cechy płci w piśmie ręcznym - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Cechy płci w piśmie ręcznym
Cechy płci w piśmie ręcznym

Odmienność w grafizmie kobiety i mężczyzny jest naturalną konsekwencją odmienności pychofizycznych. Wyniki badań dotyczących zależności między cechami osobowości a pismem potwierdzają tę tezę.

Najczęściej obraz cechy w piśmie kobiety odzwierciedla się w wielu cechach graficznych, w piśmie mężczyzny - w mniejszej ilości tych cech, ale za to związek jest pomiędzy nimi jest silniejszy.


wg. Crepieux-Jamin'a

Pismo kobiety charakteryzuje się większym nachyleniem i smukłością, brakiem uproszczeń, wigoru i przejrzystości.


wg. Rochetal'a

Znamiona pisma kobiecego to krętość duktu, delikatność, wydłużenie, nachylenie oraz smukłość. Grafizm męski to siła, stanowczość i masywność.


wg. Klages'a

Pismo męskie: bogatsze rozwinięcie sfery nadlinijnej, większa łączliwość, szybsze i sprawniejsze, silny nacisk, częstsze uproszczenia. Pismo kobiece odznacza się cechami przeciwstawnymi.


wg. Ungren'a

Cechy pisma kobiecego: delikatność duktu, spadzistość, lewoskrętność, zmanierowane formy, rozciągłość, ozdobny modelunek liter dużych, rzadko występującą lewostronność, niewielka łączliwość, duże odstępy miedzy wyrazami i znakami, załamania kąta nachylenia (inaczej elementy podlinijne a inaczej nadlinijne), wydłużenie i częste haczykowate adiustacje początkowe i końcowe.


wg. Wittlich'a

Męskie cechy pisma: silny nacisk, duże różnice długości elementów, arkady, uproszczenie i ukierunkowanie lewostronne.

Kobiece cechy pisma: mały nacisk, szerokość pisma, małe różnice w długości elementów, girlandy i ukierunkowanie prawostronne.


wg. T. Widły

T. Widła wymienia 28 kobiecych cech pisma, niektóre z nich to:
          - zmniejszona długość majuskuł;
          - nadtrzonowy znak diakrytyczny "ł";
          - zmniejszona długość drzewca;
          - pętlicowe drzewce litery "ł";
          - pętlicowe nóżki "y", "g", "j";
          - girlandowe łączniki litery "u";
          - arkadowe łączniki liter "m" i "n";
          - małe odstępy między wierszami;
          - pismo półotwarte;
          - arkadowy modelunek liter "m" i "n";
          - element nadlinijny litery "p";
          - średnia wielkość pisma;
          - postępowy kierunek owalu "p" i "b";
          - horyzontalna linia podstawowa wiersza;
          - pętlicowy modelunek drzewca litery "b".

Natomiast cechy męskie to:
          - nitkowate litery "m", "w", "n";
          - przecinający znak diakrytyczny litery "ł";
          - laskowaty trzon "ł";
          - laskowate nóżki "y", "g", "j" oraz drzewce "b";
          - ostrokątne formy łącznika liter "u", "m" i "n";
          - przesadna długość drzewc;
          - modelunek diakrytycznych znaków liter "ł" i "t";
          - mała wielkość pisma;
          - brak elementu nadlinijnego litery "p";
          - owal wsteczny liter "b" i "p";
          - prawoskrętne rozpoczęcie litery "o";
          - prawoskrętne zakończenie owalu litery "a" oraz "g".


wg. B. Gawdy

Badania B. Gawdy potwierdzają wyniki prof. Widły. Należy jednak zauważyć, że badana przy pomocy analizy pisma płeć dotyczy płci psychicznej i jako taka nie jest zmienną binarną.

Występowanie pewnych elementów pisma przypisywanych kobietom i mężczyznom plasuje badaną osobę bliżej jednego lub drugiego bieguna. Pozwala to stwierdzić (ale oczywiście z pewnym błędem) płeć psychiczną osoby i pośrednio płeć fizyczną.

Badaniem płci przy pomocy analizy pisma zajmuje się głównie ekspertyza pisma. Nie ma natomiast zastosowania przy ocenie cech osobowości na potrzeby procesu rekrutacji czy analizy związków partnerskich ponieważ jak zostało udowodnione wcześniej płeć jest zmienną, która zwiększa prawdopodobieństwa właściwej diagnozy. Należy więc przez diagnozą ustalić płeć osoby badanej np. przy pomocy kwestionariusza wypełnianego przez osobę aplikującą.

Próba oceny zarówno cech osobowości jak i płci jest opisywaniem nieznanego przez nieznane - więc o bardzo małej wartości.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści