Badania porównawcze - cennik usług grafologicznych - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania porównawcze - cennik usług grafologicznych - | GRAFOLOG | PSYCHOGRAFOLOG | SERWIS GRAFOLOGICZNY - Rzetelna wiedza grafologiczna | Grafologia | Psychografologia | Grafometria | Grafolog | Psychografolog | Rękopis | Analiza pisma i podpisu | Kursy | Szkolenia | Badanie osobopoznawcze | Grifonaże | Grafologia | Badanie pisma ręcznego | Rafał Gasperaniec - Grafolog / Psychografolog autor Bazy Wiedzy Grafologicznej Serwisu Grafologicznego

USŁUGI GRAFOLOGICZNE
 
 
BADANIA PORÓWNAWCZE PISMA
CENNIK USŁUG GRAFOLOGICZNYCH:CENNIK USŁUG KORESPONDENCYJNYCH
Z ZAKRESU PORÓWNAWCZEJ ANALIZY PISMA RĘCZNEGO

(badanie dwóch lub więcej próbek pisma (np. podpisów) celem stwierdzenia czy pochodzą od tej samej osoby):
1.
BADANIE POGLĄDOWE dwóch próbek pisma celem potwierdzenia lub wykluczenia, że pochodzą od tej samej osoby.

Cena od 350,oo złotych.

W ramach takiego badania poddawane jest pobieżnej analizie kilka podstawowych cech metrycznych pisma celem wydania wstępnej opinii której skuteczność szacuje się na poziomie ok. 50%. Opinia z tego badania ma jedynie charakter poglądowy i nie jest sporządzana w formie pisemnej ekspertyzy grafologicznej. Czas realizacji badania to ok. 5 dni roboczych.
2.
BADANIE WŁAŚCIWE (pełne) dwóch próbek pisma celem potwierdzenia lub wykluczenia, że pochodzą od tej samej osoby.

Cena od 850,oo złotych.Opłaty dodatkowe:

  Sporządzenie szczegółowej opinii / ekspertyzy pisemnej – dopłata 600,oo złotych (dotyczy tylko pkt. 2 cennika powyżej).
  Badanie więcej niż dwóch próbek pisma – dopłata 300,oo złotych za każdą próbkę pisma powyżej dwóch.
  Archiwizowanie (przechowywanie) materiałów z badania (notatki, kopie dokumentów, opinii i innych pozostających po badaniu) przez okres powyżej 14 dni od zakończenia realizacji zlecenia – dopłata 250,oo złotych za każdy miesiąc przechowywania). 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego