Łączenie liter w piśmie - Grafolog, Psychografolog, Ekspertyzy grafologiczne, Grafologia, Psychografologia, Serwis Grafologiczny, Badanie pisma ręcznego, Weryfikacja podpisów. - GRAFOLOG.specjalista.eu

GRAFOLOG
.specjalista.eu
Serwis Grafologiczny
Korespondencyjne Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
Przejdź do treści
Łączenie liter w piśmie
Łączenie liter w piśmie

Pismo rozłączne

to cecha pisma charakterystyczna dla ludzi obdarzonych intuicją, często działających nieracjonalnie, jednak okazuje się że mają rację, są nieprzewidywalni, bardziej skłonni do analizy niż syntezy zjawisk.


Pisma łączne

charakteryzuje osoby myślące logicznie, konkretnie, z większymi zdolnościami do syntezy, potrafiące realizować punkt po punkcie postawione przez siebie lub przełożonych cele. Może jej jednak brakować spontaniczności i świeżego spojrzenia na sytuację, są przez to bardziej schematyczne i mniej innowacyjne.
Pismo o łączności sylabowej to umiejętność logicznego działania podporządkowanego rozumowi ale jednocześnie branie pod uwagę intuicji.
Serwis Grafologiczny
KORESPONDENCYJNE Usługi Grafologiczne
6 0 4 . 3 9 9 . 4 4 7
grafolog@specjalista.eu
Wróć do spisu treści